Werkplekadvies

Ergotherapie helpt mensen met beperkingen of problemen in het dagelijks functioneren. Tijdens de therapie staat het voor de cliënt betekenisvol dagelijks handelen, op de gebieden zelfverzorging, communicatie, mobiliteit, productiviteit (arbeid, huishouden) en vrijetijdsbesteding centraal. Hierbij kunnen verschillende hulpmiddelen worden ingezet en/of worden handelingen anders aangeleerd.

Zichtbaar is dat er steeds meer ergotherapeuten betrokken worden bij arbeidsvragen. Het ondervinden van lichamelijke klachten als gevolg van de werkzaamheden in combinatie met de werkomstandigheden of een stuk preventie kan onderwerp zijn van de behandeling. Aan zowel werknemers als werkgevers kan Ergotherapie Aardenhout advies en begeleiding bieden. Ziekteverzuim kan voorkomen worden door een optimale inrichting van de werkplek.

De eerste stap is het maken van een werkplekanalyse. Hierbij wordt gekeken naar werkhouding, inrichting werkplek en de werkgewoonten. Zinvol is om iemand echt aan het werk te zien, zodat de handelingen in kaart kunnen worden gebracht.

Na de werkplekanalyse worden adviezen gegeven met betrekking tot de inrichting hiervan. Ook wordt er ingegaan op de werkgewoonten, indeling van de werkzaamheden gedurende de dag/ week.

Wilt u meer informatie over werkplekadvies, neem dan contact op via het contactformulier of telefonisch.

Openingstijden

Op afspraak : 
Maandag 08.30 - 17.00
Dinsdag 08.30 - 17.00
Woensdag 08.30 - 17.00
Donderdag 08.30 - 17.00
Vrijdag 08.30 - 17.00
Evt. in avonduren ook mogelijk 

Privacy Statement


Contact

Churchillsingel 400
3137 XB Vlaardingen
Telefoon : 06-18324519

info@ergotherapie-aardenhout.nl